x

Thẩm định bổ sung 3 chuyên khoa: Mắt - Răng Hàm Mặt - Da Liễu

Theo lộ trình phát triển được đặt ra trong năm 2018. Ngày 09-04-2019 Phòng Khám Đa Khoa Tâm An đã thẩm được thẩm định và phê duyệt bổ sung thêm 3 chuyên khoa:

- Chuyên Khoa Mắt

- Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt

- Chuyên Khoa Da Liễu.

 

Tin cùng chuyên mục
093.8185.086
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ